Helene Schei

heleneschei[a]gmail.com

 

Produksjonsmedarbeider v/ Tvende Media AS

Beskrivelse: Reklamedesign/produksjon, journalistikk, webdesign/drift.

 

Bachelor i Multimedieteknologi og -design v/ Universitetet i Agder

Beskrivelse: Bachelorprogrammet i multimedieteknologi og -design omfatter teknologi og kunnskap om design som skal til for å skape multimedieinnhold med tanke på web, video, og DVD. Kandidatene skal beherske teknologi innenfor bildebehandling, animasjoner og video. Man vil i studiet få en innføring i grunnleggende designteori og -praksis som vil sikre at de innholdsproduktene som utarbeides har god og funksjonell design.